Home

Het was te verwachten. De Nederlandse journalistiek is de afgelopen dagen en bloc ter verdediging gekomen van Jeroen Dijsselbloem.

Wat zo bizar is aan de berichtgeving over de rel, is dat er helemaal niets van de wereldwijde discussie over het Europese bezuinigingsbeleid bij de Nederlandse journalistiek lijkt te zijn doorgedrongen. Bijna de gehele vaderlandse pers schiet chauvinistisch in de verdediging van onze grote nationale trots die met zijn gewichtige internationale positie ons kikkerlandje eer aan doet. De ware betekenis van de rel ontgaat de Nederlandse journalistiek geheel.

De Volkskrant schrijft vandaag: “Dijsselbloem dwong respect af met zijn bijdrage aan het bezweren van de Griekse crisis.”

Het staat er echt. Dijsselbloem “dwong respect af” met het “bezweren” van de Griekse crisis. Dit is niets anders dan een alternatief feit. Griekenland ligt in puin. Haar economie is met een derde gekrompen, ofwel geïmplodeerd. Meerdere rapporten van het IMF stellen dat het beleid van Dijsselbloem en de Trojka een belangrijke rol hierin heeft gespeeld. Ja, de Grieken hebben er zelf een zooitje van gemaakt. Maar de draconische bezuinigingen hebben de zaken verergerd en de economie van Griekenland juist verder richting de afgrond geduwd. Je hoeft als krant niet het IMF te volgen, maar net doen alsof het beleid van Dijsselbloem niet controversieel is, dat is geen objectieve journalistiek meer. Eerder propaganda.

De NRC-columnist Christiaan Weijts gebruikt het voorval om zijn gebruikelijke stokpaardje te berijden over het gebrek aan aandacht voor “niet-letterlijke stijlmiddelen als de metafoor, ironie, hyperbool”. De uitspraak van Dijsselbloem zou verkeerd begrepen zijn. Het was een metafoor voor geldverkwisting, “om de doodeenvoudige stelling te verduidelijken dat wie geld leent, ook bepaalde verplichtingen aangaat, zoals zuinig doen”.

Nu schat ik de intelligentie van Zuid-Europeanen iets hoger in dan Weijts. Zij begrijpen heus wel dat het hier om een metafoor voor geldverkwisting gaat. Ze zijn het alleen niet eens met de metafoor en de suggestieve wijze waarop Dijsselbloem deze gebruikt om de eurocrisis te duiden. Zoals Christiaan Weijts vast en zeker weet, is de betekenis van taal contextafhankelijk. Dijsselbloem maakte zijn opmerking in een discussie over de solidariteit van Noord-Europese met Zuid-Europese landen:

“Als sociaal-democraat vind ik die solidariteit uiterst belangrijk. Maar wie daar aanspraak op maakt, heeft ook plichten. Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen (‘Schnaps und Frauen’) uitgeven en vervolgens bij u om bijstand vragen.”

Het probleem is niet dat het hier om een verkeerd begrepen metafoor gaat. Het probleem is dat het beeld van Noord/Zuid solidariteit geen recht doet aan de realiteit. Het probleem, grof gesteld, is dat het een leugen is. In werkelijkheid is 80-95% van het Europese geld dat naar Griekenland ging, direct doorbetaald aan Noord-Europese banken die leningen hadden uitstaan in Griekenland. Hetzelfde geldt voor een land als Spanje, de ING bank had daar bijvoorbeeld vele miljarden aan leningen uitstaan.

Als er hier al sprake is van solidariteit, dan is het een Noord-Noord solidariteit van de gewone burger met de eigen financiële sector. Die realiteit is door politici als Dijsselbloem en Schaüble toegedekt met verhalen over de losbandige cultuur van Zuid-Europeanen. Een dergelijk cultureel frame mist iets. Namelijk dat juist de Noord-Europese financiële sector deze losbandigheid heeft mogelijk gemaakt en gecoördineerd door het onbekommerd verschaffen van leningen.

De redactie van NRC komt ter verdediging van Dijsselbloem in een commentaar:

“De Nederlandse minister heeft een zeer goede staat van dienst, zowel in het nu demissionaire kabinet, maar zeker ook in Europa, waar hij luttele maanden na zijn aantreden tot voorzitter van de eurogroep gekozen werd en zijn termijn tussentijds verlengd zag.”

“[M]ocht het alsnog leiden tot een wisseling van het voorzitterschap, dan zou het onterecht zijn als Dijsselbloem dit bij eventuele volgende belangrijke internationale functies wordt nagedragen. Beter zou zijn hem te handhaven. Gezien de mogelijke onrust in de eurozone in de loop van dit jaar, met Franse en Duitse verkiezingen, is een ervaren hand aan het roer van de eurozone te verkiezen.”

Wat de vaderlandse pers halsstarrig weigert te begrijpen is dat het hier helemaal niet gaat om een geïsoleerde onhandige uitspraak. Als Dijsselbloem werkelijk een succesvol voorzitter was geweest met “een zeer goede staat van dienst”, had dit voorval niet zoveel beroering gegeven. De controverse rond Dijsselbloem heeft natuurlijk alles te maken met de controverse rond het Europese bezuinigingsbeleid, waar de commentatoren in alle talen over zwijgen.

Internationaal is er een consensus aan het ontstaan dat het Europese crisisbeleid contraproductief is geweest. Lees de rapporten van het IMF of het werk van de nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz, of lees de Financial Times. Vandaar dat de zuidelijke landen zo gepikeerd zijn over de arrogantie van Dijsselbloem. Net als in de Nederlandse media is er geen enkele discussie over het economisch beleid mogelijk. De voormalige Griekse minister Varoufakis stelde eens dat hij net zo goed het Zweedse volkslied had kunnen zingen, in plaats van economische argumenten aan te dragen in de Eurogroep-vergaderingen. Dijsselbloem luisterde toch niet. Je doof houden voor kritiek: dat is niet het toonbeeld van een succesvol voorzitter met een zeer goede staat van dienst.

Als Dijsselbloem dan ook nog eens stemming loopt te maken, door voor te wenden dat culturele factoren aan de basis liggen van de penibele economische situatie in het zuiden, dan is dat politiek explosief. Omdat het door hem zelf uitgevoerde beleid mede debet is aan de problematiek. Ik kan de zuidelijke woede goed begrijpen.

Het laat weer eens zien dat er een verontrustend gebrek aan diversiteit is in de Nederlandse (economische) journalistiek. En een opvallende neiging om dienstbaar te zijn aan de politieke status quo. Zelfs als daarvoor de waarheid geweld moet worden aangedaan.

41 thoughts on “Wat de pers u niet vertelt over de rel rond Dijssel­bloem

 1. Pingback: Wat de pers u niet vertelt over de rel rond Dijssel­bloem | Doorbraak.eu

 2. Wat een raar verhaal. Griekenland was voor de redding al failliet, het Griekse CPB heeft gefraudeerd om bij de EU te komen en het belasting-systeem en de economie lagen al in de kreukels. De Griekse minister die dit openbaarde is een landverrader.
  In plaats van Dijsselbloem zo te kakken te zetten had Griekenland gewoon failliet verklaard moeten worden en uit de EU gezet moeten worden. Dat Dijsselbloem een Titanic probeert te repareren is tot daar aan toe maar Griekenland moet zijn eigen shit oplossen. En natuurlijk is er geen ruimte voor discussie. Wie schulden heeft zal dag en nacht moeten werken om eruit te willen komen. Een andere waarheid is die Dijsselbloem zegt… Drank en Vrouwen (in plaats van werken).. En die wil niemand horen… Zo staat Griekenland in de crisis want ze worden toch niet uit de EU gezet.

  • Beste Armo, wat een trol-reactie. Ik heb een vermoeden waarom u dit antwoord deelt maar ga me daar niet verder over uitweiden… Laten we het houden op onwetendheid, brainwashing etc. Ik adviseer u het boek van Joris Luyendijk te lezen om uzelf beter te informeren: http://www.jorisluyendijk.nl/boek/dit-kan-niet-waar-zijn/

   Deze alinea (en volgende) is het werkelijke probleem dat hier (in de NL pers) niet of nauwelijks verteld wordt:

   “Het probleem is niet dat het hier om een verkeerd begrepen metafoor gaat. Het probleem is dat het beeld van Noord/Zuid solidariteit geen recht doet aan de realiteit. Het probleem, grof gesteld, is dat het een leugen is. In werkelijkheid is 80-95% van het Europese geld dat naar Griekenland ging, direct doorbetaald aan Noord-Europese banken die leningen hadden uitstaan in Griekenland. Hetzelfde geldt voor een land als Spanje, de ING bank had daar bijvoorbeeld vele miljarden aan leningen uitstaan.”

   • Goede Loekie, ik ben niet zo thuis in internettaal maar volgens mij ben je geen trol als je een mening hebt die niet strookt met de jouwe, toch?
    Ben ik nu ook een trol?

 3. Laten we beginnen met de oorzaak van de Dijsselbloem uitspraak: volledig verkeerd vertaald door de heren van de pers. dat komt er van als de Duitse taal niet meer verplicht is
  op het VO

 4. Het VVD PvdA kabinet heeft ook ons land kapot bezuinigd.
  Nu groeit de economie weer, en zijn er miljarden te verdelen. Ironisch dat de PvdA die dat heeft helpen bijeenharken, nu niet mag uitdelen.
  Hadden ze maar niet zo hard moeten bezuinigen

 5. Job, niks verkeerd vertaald. De schulden van Griekenland zijn niet veroorzaakt door vertier, maar door Goldman Sachs enz die Griekenland in de Euro heeft geholpen met valse leningen (maar niet gratis tuurlijk). Toen het misging zei Goldman Sachs: tabe, lossen jullie het zelf maar op EU. En dat deed Dijsselbloem – op jouw rekening, Job. Jij betaalt nu elke dag voor Goldman Sachs.

 6. Het artikel in de Volkskrant is een – verder overigens tamelijk nietszeggend – opiniestukje van Hans Wansink, die is verbonden aan het wetenschappelijk bureau van de PvdA (de Wiardi Beckman stichting). Typisch gevalletje ‘wij van wc-eend’..

 7. De Euro is een ramp voor zuidelijke lidstaten van de EU. Beter ware het dat de Euro wordt opgesplitst in een aantal valuta gebieden (zie Joseph Stiglitz The Euro and Its Threat to the Future of Europe). De voordelen daarvan, de valutaverhoudingen zijn weer instrumenteel aanpasbaar, een met de economie samenhangende renteontwikkeling (denk aan het effect op pensioen) en de noodzakelijke schuldsaneringen worden vergemakkelijkt.
  Handhaving van de Euro staat de verdere ontwikkeling van de Europese Unie in de weg.
  Maar voor de publieke discussie over Euro en EU was voor deze nuancering tot voor kort nauwelijks plaats. Maar dat lijkt te veranderen (zie bijvoorbeeld https://twitter.com/posthumabh/status/824520905225338880) en daarmee zal ook Dijsselbloem’s rol in de slepende Griekenland schuldenkwestie nog wel eens worden herschreven.

 8. Wat een gebrabbel. Griekenland was al failliet en er zijn twee wegen naar de toekomst: Orde en Chaos. Dijsselbloem heeft de enige juiste weg bewandeld, die van de meeste kans op orde, duurzaam, herstel en bewust wording. De steller vergeet even dat ook de rest van de wereld wat problemen waren op te lossen en dat uit lege schatkisten geen cadeautjes rollen. Evident is dat continueren van dit beleid niet tot aanvaardbare oplossingen leidt en dat schuldsanering noodzakelijk is. De steller valt over woorden, stijl en citaten, zonder de tijdlijn te overzien. De schrijver is kennelijk een goedgelovig Telegraaf lezer, niet in staat te begrijpen wat er in de marges staat. Zoals Dijsselbloem al voorbereid; zonder solidariteit komt er geen oplossing maar die hangt niet van hem af maar van de verkiezingsuitslagen dit voorjaar, draagvlak in Europa en van de houding van de Grieken zelf. Zonder redelijke transitie in Griekenland mocht er geen steun verwacht worden en voor verandering is tijd en zijn offers nodig. Blijf dus rustig Zweedse volksliedjes zingen. Alles wordt gehoord maar niet alles wordt voor zoete koek aangenomen. De Griekse situatie blijft nooit zonder gevolgen voor de EU en zeg nou zelf wie is de betere dan Dijsselbloem?

  • Wat een gebrabbel van Kees C. Alsof er maar twee wegen zijn en nuance niet bestaat, wat een zwart-wit denken! Hij is zeker een fervent lezer van linkse blaadjes en heeft daardoor zichzelf een tunnelvisie aangemeten. Of zijn vader komt uit een rood nest en hij voelt zich gedwongen om zich tegen elk kritiek op links te verdedigen, ook al gaat het ten koste van zijn eigen geloofwaardigheid. Er valt best wel wat tegen genoemd stuk in te brengen, maar het volledig ontkennen slaat ook nergens op.

 9. Mooi geschreven, dat wel. Maar volgens mij moet je geleend geld terugbetalen en niet de schuld geven aan degenen die je het geld geleend hebben. De lener maakt tenslotte de keuze om te lenen wetende dat eens dit geld terugbetaald moet worden. Dit naast nog wat andere in dit commentaar achterwege gelaten belangrijkheden in Griekenland. Wat meer aandacht voor corruptie in de zuidelijke landen zou niet misplaatst zijn. Toegegeven de metafoor van Dijsselbloem is niet een beste, maar dat maakt hem niet tot een slechte voorzitter vam de Eurogroep.

 10. Pingback: Wat de pers u niet vertelt over de rel rond Dijssel­bloem | Krapuul

 11. Als ik over de markt liep (pvda’er) dan klonk het overal om me heen, ja hoor, geef ons geld maar aan Griekenland. Wij moeten met 67 met pensioen, zij met 55. Zoiets maakt Europa niet populair, maar er gaan zo heel veel verhalen rond, allemaal met een kern van waarheid en wat zeg je dan tegen die ploeterende marktkoopman? Ik ben tegen polarisatie, maar op een of andere manier wordt het werkelijke verhaal niet goed over het voetlicht gebracht.

 12. Pingback: Wat de pers u niet vertelt over de rel rond Jeroen Dijssel­bloem - Sargasso

 13. Zoveel hoofden zoveel zinnen. iedereen denkt er weer een beetje anders over, maar sommigen lijken er iets meer van te snappen dan anderen. Dijsselbloem probeert de Titanic te redden. Sort of . .
  De zuidelijke cultuur is heel anders dan de noordelijke. Ja, so what? Griekenland had failliet veklaard moeten worden. Misschien niet zo’n slecht idee.
  Maar waar de schoen het ergste wringt is natuurlijk Goldman Sachs die een tamelijk corrupte Griekse regering waardeloze hypotheken verkoopt en waar Dijsselbloem direct over had moeten beginnen. Dit was fraude op het hoogste niveau.
  Oplossing for now. Griekenland uit de Euro en uit de EU. Contact zoeken met het Euro-Aziatische blok. Dat zou dan de eerste zijn. Hongarije volgt waarschijnlijk heel snel en bijna zeker Oostenrijk. Met Le Pen aan het wiel in Frankrijk en wat verstandige mensen in London komt er misschien eindelijk een eind aan dit wangedrocht dat de Europese Gemeenschap is geworden en kunnen we opnieuw beginnen. Maar dan wel voorlopig zonder de Euro.

 14. Zijn deze landen niet ook jaloers op Nederland omdat het bij ons wel goed gaat, wie de schoen past trekke hem aan..

 15. Misschien toch eens aan de gewone Griekse, Italiaanse of Portugese man/vrouw vragen of die herkent waar Dijsselbloem op lijkt te hinten in plaats van een tunnelvisie te verwoorden

 16. Er wordt vaak geroepen dat het geld rechtstreeks naar de schuldeisers gaat. (‘In werkelijkheid is 80-95% van het Europese geld dat naar Griekenland ging, direct doorbetaald aan Noord-Europese banken die leningen hadden uitstaan in Griekenland.’) En dat is ook zo. Maar het betekent wel dat het geld voor de schuldeisers niet ergens anders vandaan hoeft te komen…

 17. Pingback: Wat de pers u niet vertelt over de rel rond Dijssel­bloem – Barnhard Blog

 18. Ik tel in deze column minstens 25 veronderstellingen. Ik stel voor om dagelijkse ademhalingsoefeningen te doen Merijn, alvorens je persoonlijke frustratie te ventileren.

  Als de stelling dat je de intelligentie van Zuid-Europeanen hoger inschat dan een collega niet al barst van arrogantie, dan wel je conclussie dat je de Zuid-Europeanen begrijpt.
  Het enige begrip is dat mensen elkaar napraten en dat dit soort columns eerder olie op het vuur gooien dan dat het duiding geven.

  Zonder gene schilderd Dijselbloem af als zondebok voor de financiele systemen in Europa en het bezuinigingsbeleid van Europa en Nederland. Enig respect voor Dijselbloem zou je sieren want doe het zelf maar eens; minister van financien en eurogroep en een wereldwijde bankencrisis voorgeschoteld krijgen. Onze minister heeft Nederland uit de crisis geloodst en daarbij gepoogd zoveel als mogelijk (in een VVD-coalitie) het volk daarbij te ontzien. Je kan simpelweg niet beredeneren hoe de crisis zonder ingrijpende bezuiniging was verlopen, maar je mag veronderstellen dat het erger had kunnen uitpakken.

  Groetjes

  • Uit de crisis geloodst?Man laat je nakijken.Dat hebben we beslist niet te danken aan dit liberale kabinet die alleen maar van een kant bezuinigd en aan de andere kant miljarden uitgeeft aan bedrijven die het niet nodig hebben.De onderste laag mag betalen wat de bovenste laag incasseert

 19. Ik ben wel benieuwd naar het alternatief van deze criticus. Schuld kwijt schelden us mi geen optie. Naast de miljarden die inderdaad naar de banken gingen zou ik lebibgwn voor microcredieten ingesteld hebben. Maar belastingsystemen voor de rijken was toch wel een minimum voorwaarde. In Griekenland zijn de lasren wel erg oneerlijk verdeeld

 20. Pingback: ‘Blairite Dijsselbloem racist, sexist’, social democrats say | Dear Kitty. Some blog

 21. Voordat sommige mensen meteen in de verdediging schieten is het volgens mij handiger zich eens wat beter te verdiepen in de feiten. Ik kan geen leugen ontdekken in het betreffende stuk en even een tip…ga eens te kijken naar de buitenlandse berichtgeving. Nederlandse tv is pure propaganda. Wat ook een feit is, is dat de griekse bevolking in pure armoede leeft. Mensen die dolgraag een baan willen hebben en willen werken. Als je het dus over Griekenland hebt gaat het niet alleen over het grote geld en de grote leningen. Het gaat over een compleet volk dat lijd.

 22. “In werkelijkheid is 80-95% van het Europese geld dat naar Griekenland ging, direct doorbetaald aan Noord-Europese banken die leningen hadden uitstaan in Griekenland.” Ja, jongens en meisjes, heel vervelend, maar leningen moeten terugbetaald worden. Ook en vooral als je jezelf de EU in hebt gefraudeerd.

  • Er is er maar 1 die de risico’s van leningen hebben genomen, en dat waren de banken. Als ik 100 euro uitleen aan een junk, mag ik het dan ook uit jouw portemonnee (lees belastingbetaler) komen halen als ie het niet teruggeeft?

   Enne de fraude werd onder leiding van Goldman Sachs gepleegd…

   • Een Griekse burgemeester gaat op een dag op bezoek bij een collega in Spanje. De Spaanse burgemeester zit achter een prachtig eikenhouten bureau; in de badkamer treft de Griek marmeren wasbakken aan.

    ‘Waar betaal je dat van?’ vraagt hij. De Spanjaard wijst uit het raam: ‘Zie je die brug daar? Die is gebouwd met Europees subsidiegeld. Ik heb de kosten van de brug iets overschat en het extra geld gebruikt om mijn huis te verfraaien.’

    Het jaar erop gaat de Spaanse burgemeester op bezoek in Griekenland en ziet dat zijn Griekse collega achter een teakhouten bureau zit. De kranen in de badkamer zijn van goud. ‘Waar doe je het van?’ roept hij uit. De Griekse burgemeester wijst uit het raam: ‘Zie je die brug daar?’ ‘Nee,’ antwoordt de Spanjaard. Waarop de Griek knipoogt: ‘Precies.’

 23. Goed te zien een andere kijk op zaken. Maar het ging toch vooral om het veilig stellen van onze eigen banken. Ons geld. Goed gedaan zou ik zeggen.

 24. “Namelijk dat juist de Noord-Europese financiële sector deze losbandigheid heeft mogelijk gemaakt en gecoördineerd door het onbekommerd verschaffen van leningen.”
  Dus dit betekent dat het de schuld van de bank is als ik mij tot kop en oren in de schulden steek 🙂

 25. Griekenland, ‘haar’ economie. De haarziekte heb je. Van een land kan je enkel met ‘zijn’ verwijzen; het is het en daarmee zijn. Wie het land dus nog verder de nek omwringt, staat in voor zijn dood; zijn dood dus. De dijsselbloem dan weer is haar, van bloem, weet je wel. Houd het dus allemaal wat beter uit elkaar

 26. ¨Onbekommerd verschaffen van leningen¨ vanuit de sector financiële diensten in Noord Europa schrijft Merijn O. (MO).

  Helaas mist deze constatering van MO nu juist en heel precies de juridische en technische gedetailleerdheid die nodig is om tot een geheel andere conclusie te komen dan dat er sprake was van het ¨onbekommerd verschaffen van leningen¨.

  Er was iets geheel anders aan de hand, zoals in veel analyses en met tal van bronnen hard gemaakt is. Vanaf het binnentreden van de Europese Unie (Portugal, Spanje, Griekenland) is er voortvarend aan gewerkt om ´projecten´ te identificeren en te formuleren, waarbij bouwbedrijven en installatiebedrijven vanuit Duitsland, Frankrijk en Nederland en België, ´kansen´ zagen op de markten van de nieuw toegetreden EU leden in het Zuiden. Hybris was de leidraad, want immers, er moest flink uitgedeeld worden om een politiek terugverlangen naar kolonels, Franco en Salazar voor immer uit te bannen.

  Helaas bleken vele van deze ´projecten´ eerste toetsen op met name financiële en economische haalbaarheid niet goed te doorstaan. Daar was dan ´smeergeld´ richting Zuid én Noord nodig om wat niet haalbaar was, toch haalbaar te doen verklaren en in elk geval risico´s af te dekken met overheidsgaranties richting de commerciële banken in Noord Europa die, tja, overgehaald? verleid? bedrogen? overbluft? werden of simpelweg bezweken voor de vloed aan geld?

  Zo werd Portugal overdekt met (tol)snelwegen waar niemand op reed, Spanje met vliegvelden waar nog nooit een vliegtuig geland is, en Griekenland met een stadion en vliegveld en een metrolijn van niks naar nergens, die allemaal na de toenmalige Olympische Spelen nimmer ¨haalbaar¨ zullen zijn.
  Al die ¨bouw en installatie¨ aannemers uit Noord Europa, bouwden met bij commerciële banken in Noord Europa geleend (en door hun overheden gegarandeerd) geld in de Zuidelijke drie.

  Liegen over de haalbaarheden van projecten (technisch, financieel, economisch en qua duurzaamheid) is zo oud als de weg naar Rome, en men kon putten uit een lange, leugens-praktijkervaring.
  Denk aan Nederland en zijn prachtige track-record, vanaf de RSV affaire tot de bouwfraude.

  Kortom: er was sprake van bewuste misleiding, en ERGO van overcreditering en dus van uitlokking van diefstal van in dit geval, overheidsgaranties. Volgens velen nog steeds daden die rijp zijn voor beoordeling onder strafrecht: zowel overcreditering als uitlokking.

  Dat ¨onbekommerd¨ gedrag van banken noemen is wel heel erg lief en aardig van de kant van MO voor misdadige acties die als overcreditering en uitlokking te kenmerken zijn. Activiteiten waarvoor u en ik als individueel burger vaak zonder omhaal en gelijk krachtig aangepakt worden.
  Wat dus eigenlijk de grootste verrassing is, is niet eens het onbehouwen Brabo-gedrag van deze zichzelf als rode-ingenieur betitelende, mislukte maar superarrogante Wageningse snuiter, afkomstig uit het Brabantse Son en Breughel.

  Veel vreemder is de volledige juridische stilte uit de drie Zuidelijke landen Portugal, Spanje en Griekenland.
  Waarom is ¨men¨, ja dus OOK individuele burgers, vanuit die landen niet naar het Europese Hof in Luxemburg gestapt, om de betrokken frauduleuze haalbaarheidsstudies voor de verschillende projecten aan de kaak te stellen, en de betrokken commerciële banken uit de Noordelijke Europese landen en hun garantstellers, lees de Noordelijke politici, voor de rechter te dagen wegens overcreditering en uitlokking en dus bedrog en roof.

  Overigens: acties die burgers uit Duitsland, Nederland, België en Frankrijk zelf ook zouden (hebben) kunnen ondernemen richting Luxemburg, al dan niet in vereniging georganiseerd: NIET het geld terug eisen van Griekse, Spaanse en Portugese burgers, maar van de aandeelhouders van de commerciële banken in hun eigen Noordelijk Europese landen.
  Ja, inderdaad zoals Elizabeth Warren zonder poespas en keihard de commerciële banken in de VS heeft aangepakt en kort gewiekt.

  Of heeft het onbeschofte menneke uit Son & Breughel uit grote bekommernis over de Noordelijke leugens uit het verleden, wellicht zo ruim met de suikerstrooier opgetreden dat elke kritische opmerking uit Zuid én Noord Europa bij voorbaat in door hem extra aangejaagde corruptie tot stilte werd verstikt?

  Enfin, voorlopig zijn we van gesneefde rode ingenieurs verlost.

  En het Sonse menneke kan altijd nog aan de slag bij de VVD.

  Een overstap die voor hem een kleine moeite is en waar men blij zal zijn een ijverige geestverwant aan boord te krijgen.

  Of voelt meneer Dijsselbloem zich dan opeens zelf op zijn teentjes getrapt?

  Zie onder meer: https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-08-02/how-the-2004-olympics-triggered-greeces-decline

 27. Geen sociale zekerheid en geen credit check, 100% Garantie. Al wat u hoeft te doen is, laat ons weten wat u precies wilt en we zullen zeker uw droom uitkomen. (KELVIN SMITH FONDS). Zegt JA wanneer je banken nee zeggen. Ten slotte financieren wij kleine schuldenlening, intermediairs, kleinschalige financiële instellingen voor onbeperkte kapitaal. Voor nadere details om te gaan over het verkrijgen van een lening contacteer ons, Reageer meteen op deze email: kelvinsmithfunds@hotmail.com

 28. Deze opsomming klopt als een zere vinger. Er is nog veel aan toe te voegen, helaas laat het verleden zich niet drastisch wijzigen!
  EU is gewoon een Bananen Staat……….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s