Bio

Merijn Oudenampsen (1979, Amsterdam) is socioloog en politicoloog. Hij doet als postdoc onderzoek bij de Universiteit van Amsterdam naar de politieke geschiedenis van het neoliberalisme in Nederland. Voor zijn promotieonderzoek werkte hij bij de Universiteit van Tilburg, waar hij het gedachtegoed achter de Fortuyn-revolte in kaart bracht. De doorbraak van het rechtspopulisme is in Nederland overwegend beschreven als een opstand van de onderbuik. Zijn proefschrift verkent de opstand in de bovenkamer. Verder was hij gastredacteur van de 20e editie van het tijdschrift Open, De Populistische Verbeelding (NAi 2010). Tevens redigeerde hij ‘Power to the people!’ Een anatomie van het populisme,  samen met Justus Uitermark, Rogier van Reekum en Bart van Heerikhuizen. (Boom | Lemma2012). Hij schrijft regelmatig essays en analyses voor de Groene Amsterdammer, Krisis, de Gids, de Helling en Socialisme & Democratie.

Zijn proefschrift is hier te vinden.

Recensie van proefschrift in NRC: online en als pdf: NRC_Handelsblad_20180126_2_10_3.

Recensie van proefschrift op Boekenstrijd.nl: http://www.boekenstrijd.nl/politiek/conservative-embrace-of-progressive-values/

Zijn academisch profiel is hier te vinden.

Voor een portretfoto, zie hier.

Je kunt me bereiken op merijn.oudenampsen AT gmail.com.

[English]

Merijn Oudenampsen (1979, Amsterdam) is a sociologist and political scientist. He works as a post-doc researcher at the University of Amsterdam (UvA) on the political history of neoliberalism. He pursued his at PhD Tilburg University, focused on the intellectual backgrounds of the swing to the right in Dutch politics around the turn of the century. He was guest editor of the 20th edition of the art journal Open, titled the Populist Imagination (NAi 2010). He edited a volume titled Power to the People, een anatomie van het populisme (Boom | Lemma 2012).

His PhD thesis can be found here: https://pure.uvt.nl/portal/files/20023602/Oudenampsen_Conservative_12_01_2018_.pdf

His academic profile can be found at: http://www.uva.nl/profiel/o/u/m.oudenampsen/m.oudenampsen.html?search=oudenampsen&origin=PTFMCzi0T0Seb0NkngB4UQ

For a picture of me, see here.

You can reach me at: merijn.oudenampsen AT gmail.com.