Home

Wat verklaart de implosie van de PvdA? En het feit dat deze stemmen niet bij andere linkse partijen terecht zijn gekomen?

In mijn ogen is het volgende een belangrijk stuk van de puzzel. De afgelopen twintig jaar heeft de PvdA aan haar aanhangers verteld dat zij hun verwachtingen moeten temperen. Dat een werkelijke linkse politiek niet mogelijk is. Dat burgers teveel kijken naar de overheid om problemen op te lossen en zorg te dragen voor kwetsbaren. Dat het antwoord, of het nu de zorg is, klimaatverandering of discriminatie, niet bij de overheid maar bij de markt gezocht moet worden.

De partij presenteerde dit niet als een bewuste politieke keuze maar als een technocratische noodzaak. We kunnen niet anders. We moeten realistisch zijn. Misschien is dat het probleem van de technocratische politiek, zoals die is voorgestaan door de PvdA in de afgelopen twintig jaar. Dat mensen erin zijn gaan geloven. Het probleem is niet de falende communicatie van de PvdA, zoals Lodewijk Asscher stelde op de avond van de uitslag. Het probleem is juist dat de PvdA haar kiezers overtuigd heeft. Dat ze ‘realistisch’ zijn geworden. Dat ze daarom überhaupt niet meer op links stemmen.

Je vertelt mensen dat er geen andere keuze is, dat je moet bezuinigen in crisistijd: dat de overheid niet kan investeren, geen werkgelegenheid kan creëren, niets werkelijk fundamenteels kan doen aan ongelijkheid, klimaatverandering en arbeidsmarktdiscriminatie. Wat als ze dat gaan geloven? Waarom zou je dan nog links stemmen?

Neem deze toespraak van Asscher vlak voor de start van Rutte II in de herst van 2012:

‘Het wordt zelfs heel erg moeilijk. We zijn in een nieuwe tijd aangekomen. De tijd van meer is voorbij. De tijd van minder staat voor de deur en dat betekent dat we voor een enorme uitdaging staan met zijn allen. Want we weten nog helemaal niet hoe je in tijden van krimp er toch voor kunt zorgen dat we een staat overeind houden op een manier die werkt, die veiligheid biedt, een vangnet zoals het ooit bedoeld was. Die zorgt dat we met zijn allen voor elkaar zorgen, dat we solidair zijn met elkaar in tijden van nood en tegenspoed. Vanaf Thorbecke is onze verzorgingsstaat alleen maar gegroeid en wij zijn er ook allemaal nog helemaal op ingesteld om alles meer te laten zijn. Om naast bestaande oplossingen en maatregels, naast bestaande instellingen en instituties, nieuwe te ontwikkelen en op te richten. Maar door de financiële crisis, de economische crisis, maar ook door de verandering van de samenstelling van onze bevolking, houdt dat nu allemaal op. Je kunt nu al zien dat het piept en knarst. Want de neiging is om dat wat bestaat met hand en tand te verdedigen. We willen niet kwijt wat we verworven hebben. Maar je ziet dat deze tijd om een andere aanpak vraagt.’

Of neem dit stuk van Tom-Jan Meeus, over Dijsselbloem en klimaatverandering:

‘Tegelijk kun je PvdA-bewindslieden nu vergaand liberale stellingen zien betrekken. Ik hoorde Jeroen Dijsselbloem, een dag voordat de Duitsers hem afserveerden, deze week in een debatje opmerken dat „de markt” het beste instrument is om milieuvriendelijkheid te bereiken. „Overheidsbemoeienis heeft duurzaamheid de laatste jaren eerder geremd”, zei hij. Met zulke PvdA’ers heb je op den duur geen VVD’ers meer nodig.’

De logische vraag is niet waarom mensen niet meer op de PvdA stemmen. De betere vraag is waarom ze dat zo lang nog hebben gedaan.

10 thoughts on “Het grote succes van de PvdA

  1. Pingback: Het grote succes van de PvdA | Krapuul

  2. Waardeloos stuk wacht maar af wat er echt gaat gebeuren als er grote groepen mensen zijn die ontevreden worden……kijk maar terug in de historie…..alleen een maatschappij waarin zoveel mogelijk mensen een gevoel van welzijn en welvaart ervaren die zal kunnen groeien en harmonieëren………de overheid blijft hierin altijd een belangrijke rol spelen…..

    • Geheel eens. Komend kabinet zal zéker de grote onvrede onder de bevolking weg moeten nemen op het gebied van ongelijkheid en het gratis laten werken en daarmee onze betaalde banen laten verdringen van bijstandsgerechtigden. Als de VVD hun aangekondigde bijstandsbeleid met stoppen van vakantiegeld en kortingen op toeslagen door gaat zetten zal het populisme het gaan winnen. Gevaarlijke ontwikkeling waarbij de vraag gerechtvaardigd is of Rutte 1 en 2 al niet te laat geweest zijn.

  3. De PvdA heeft de werknemers verraden met de introductie van het Poldermodel. De werkgevers hebben op grote schaal hun onrechtmatig handelen en dumpen van (rechtmatig) lastige werknemers cadeau gekregen eerst middels WAO en later via misleiding/intimidatie en VSO.(vaststellingsovereenkomst) Scheiding der machten is meer tot volksverlakkerij verworden sinds de introductie van het poldermodel. Werknemers verraden door linkse partijen en vakbonden. Artsen, verzekeringsartsen, specialisten (bijv. psychologen), BV25, GAK, GMD, Lisv, Ctsv, Uwv, worden in hun malversaties gedekt door vakbondsjuristen, DASjuristen, arbeidsrechtadvocaten (zodat de malversatie niet voor de rechter kan komen..) En mocht het toch tot een zitting komen dan zijn het de rechtbank en de rechters die de malversaties tot in de hoogste instantie afdekken. De ‘onafhankelijke’ rechtspraak in dienst van het VNO-NCW. Vele duizenden gezinnen en hun directe omgeving zijn hier de dupe van geworden. PvdA heeft de maatschappelijke ontwrichting voor vele mensen veroorzaakt.

  4. Pingback: Het grote succes van de PvdA - Sargasso

  5. Dat de verzorgingsmaatschappij haar grenzen heeft bereikt, geldt ook voor het kapitalisme (uitputting aarde, bankencrisis, extreme beloningen, legale belastingontduiking, wurgende concurrentie). Beide ‘staten’ zijn in staat van acute/chronische crisis. Er zou weer een soort club van Rome opgericht moeten worden om te kijken waar we met de wereld naartoe willen.

  6. @ Jan van der Kooi Een eerlijke verdeling van de rijkdom en arbeid in een gezonde omgeving blijft naar mijn idee het hoofdonderwerp.

  7. De PvdA heeft sociale afbraak geheel gesteund de afgelopen 4 jaar. Via de FNV door Ton Heerts die werknemersrechten uitonderhandeld heeft om een sociaal akkoord te bereiken. Mw. Hamer emn haar pvda kornuiten in de SER die ons pensioen “beheer” (lees toename graaiburocratie) doorverkocht heeft aan Europese banken en verzekeraars en onderlinge solidariteit in het béste en rijkste pensioenstelsel ter wereld om zeep geholpen. FNV – pvda mw Jongerius die pas na 5 jaar onlangs vanuit Brussel wist te melden dat de zware beroepen niet ontzien zijn met de AOW verhogingen sinds het pensioenakkoord in 2011 waar zij zelf bij heeft gezeten. Ascher en Klijnsma die onze betaalde banen flink uitgedund hebben door het via de P-wet toe te staan dat 500.000 bijstandsgerechtigden bij commerciële bedrijven onder dwang van asociale sancties op hun eerste levensbehoefte te werk worden gesteld. Kortom, PvdA heeft op véle fronten álles op alles gezet ten koste van verdwijnen van onze sociale voorzieningen de “afspraak” van de yuppenvrinden Rutte en Samsom om het kabinet 4 jaar de rit uit te laten zitten vol te houden. En Rutte 3 gaat het karwei afmaken!

  8. Het beginpunt van deze doodlopende weg lag destijds (circa 1987) bij PvdA coryfee Ad Geelhoed (secr.-generaal Min. van Economische Zaken), een ware ”gelovige” in marktwerking. Uit de visie van Dijsselbloem blijkt dat er de voorbije 30 jaar niets is veranderd. Mijn voorstel: trek de PvdA onder dit soort lieden vandaan en zet ze op een zijspoor. Maar begin ermee ze meer ”tegengas” te geven Want daarin schortte het vooral

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s